Γιατί επιλέγω το ΤΕΙ Αθήνας για τις σπουδές μου
  • Το ΤΕΙ Αθήνας, το τρίτο μεγαλύτερο ΑΕΙ της χώρας σε αριθμό φοιτητών, έχει αξιολογηθεί διεθνώς μετ' επαίνων
από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

  • Είναι μέλος έγκυρων διεθνών πανεπιστημιακών οργανισμών, όπως η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU),
ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE).

  • Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα και αντίστοιχα αναγνωρίζεται διεθνώς.
Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι 4ετής και οδηγεί στο πτυχίο (240 ECTS/ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
ακαδημαϊκών μονάδων), ενώ ο δεύτερος κύκλος οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα/μάστερ (120 ECTS).

  • Οι απόφοιτοί του απορροφώνται άμεσα από την αγορά εργασίας, γιατί οι σπουδές είναι προσανατολισμένες στις αιχμές 
των εφαρμοσμένων επιστημών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

  • Αποτελεί την πρώτη επιλογή των φοιτητών του για πολλά Τμήματα κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

  • Διαθέτει ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών - τεχνολογικών ειδικοτήτων, μέσω των 5 Σχολών του,
των 27 διαφορετικών Τμημάτων και των 5 ειδικών Κατευθύνσεων. Έτσι, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει αυτό που πραγματικά του ταιριάζει και
με επιτυχία να (ανταποκριθεί) ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του.

  • Διαθέτει υψηλών προδιαγραφών προσωπικό εκπαίδευσης και διοίκησης, έχει άριστες κτηριακές εγκαταστάσεις και
υποδομές υποστήριξης με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και εύκολη πρόσβαση.

  • Προωθεί τη διεθνή κινητικότητα φοιτητών μέσω του Erasmus+.

 

Προτίμησε το ΤΕΙ Αθήνας ως πρώτη επιλογή σου, για σπουδές με νόημα και αξία!!! 

 


<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας