Γραμματεία
 
Αναπληρωτής Πρύτανη - Λύτρας Περικλής
Περικλής Ν. Λύτρας

Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

e‐mail: plytras@teiath.gr


Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Προσωπική Ιστοσελίδα