Υπηρεσίες Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Υπηρεσίες / Τμήματα
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης


Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων


Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα


Ακαδημαϊκή Ταυτότητα


VPN


Ασύρματη Πρόσβαση (WiFi)


Προσωπικά Πιστοποιητικά Χ.509


Διαχείριση Λογαριασμού ΚΔΔ


Εξωστρεφείς Δράσεις

Υπηρεσίες / Τμήματα

Ιατρείο


Γραφείο Φυσικής Αγωγής
Γυμναστήριο


Υποστήριξη Χρηστών


Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου


Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία