Υπηρεσίες Φοιτητών
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Υπηρεσίες / Τμήματα
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Συνήγορος του Φοιτητή


Γραμματειακή Υποστήριξη


Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης


Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων


Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα


Ακαδημαϊκή Ταυτότητα


Δημιουργία Λογαριασμού ΚΔΔ


Διαχείριση Λογαριασμού ΚΔΔ


VPN


Ασύρματη Πρόσβαση (WiFi)


Προσωπικά Πιστοποιητικά Χ.509


Εξωστρεφείς Δράσεις

Υπηρεσίες / Τμήματα

Ιατρείο


Γραφείο Φυσικής Αγωγής
Γυμναστήριο


Υποστήριξη Χρηστών


Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου


Σπουδαστική Μέριμνα


Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία


Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Aσκησης και Σταδιοδρομίας