Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας εισόδου στο ΤΕΙ-Α
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
TΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 
Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας εισόδου στο ΤΕΙ-Α
 

αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
αντίγραφο διπλώματος
αντίγραφο ΠΑΣΟ ή βεβαίωση σπουδών (σπ. έτους 2010-11)  για φοιτητές
αντίγραφο σύμβασης (σπ. έτ.2010-11) για Ε.Π
υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι στο όνομά σας – βλέπε υπόδειγμα για συμπλήρωση)
 
 

        κατάθεση δικαιολογητικών
ΔΕΥΤΕΡΑ     έως     ΠΕΜΠΤΗ
        10.00π.μ ----- 13.00μ.μ         

^ Αρχή Σελίδας