Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης ( ΚΑΤΕ )
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΩΝ. Τ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ


Με το N.Δ. 652/70 (ΦΕΚ 180/τ.Α./29-08-70) ιδρύθηκαν πέντε Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ), στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης. Η διάρκεια σπουδών ήταν μέχρι τρία έτη, ανάλογα με τη Σχολή. Οι σπουδές στις Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών είχαν διάρκεια τρία έτη. Τα προγράμματα σπουδών εμελετήθησαν από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ CALPOLY. Το CALPOLY (CALIFORNIA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY), θεωρούσε το πτυχίο του ΚΑΤΕ πανεπιστημιακής στάθμης και για αυτό το λόγο το εξομοίωνε με το Bachelor Degree. Όλοι οι Έλληνες Τεχνολόγοι Μηχανικοί, απόφοιτοι ΚΑΤΕ, που κατέφυγαν για μεταπτυχιακές σπουδές στο CALPOLY εγένοντο ασμένως δεκτοί. Ύστερα από αυτά, την απόφαση του CALPOLY περί ισοτιμίας πτυχίων, ακολούθησαν και πολλά άλλα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας κ.α.

Το ΚΑΤΕ Αθήνας είχε την εξής δομή:

Α. Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Πολιτικών, δύο κατευθύνσεων
  • Δομικών Έργων
  • Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 2. Τμήμα Τεχνολόγων Μηχανολόγων
 3. Τμήμα Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων
 4. Τμήμα Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών
 5. Τμήμα Τεχνολόγων Τοπογράφων
 6. Τμήμα Τεχνολόγων Ναυπηγών
Β. Ανωτέρα Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων
 1. Τμήμα Τεχνολογίας φυτικών προϊόντων, τεσσάρων κατευθύνσεων
  • Οπωρών και Λαχανικών
  • Προϊόντων Σιτηρών
  • Οίνου και λοιπών Προϊόντων Ζυμώσεως
  • Λιπών και Ελαίων
Γ. Ανωτέρα Σχολή Στελεχών Επιχειρήσεων
 1.  Τμήμα Στελεχών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων, δύο κατευθύνσεων
  • Κατεύθυνση Λογιστηρίου
  • Κατεύθυνση Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων
 2. Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων
 3. Τμήμα Γραμματέων
Δ. Ανωτέρα Σχολή Παραϊατρικών Επαγγελμάτων
 1. Τμήμα Αδελφών Νοσοκόμων
 2. Τμήμα Μαιών
 3. Τμήμα Φυσικοθεραπευτών
 4. Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
 5. Τμήμα Τεχνολόγων Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
 6. Τμήμα Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής
 7. Τμήμα Στελεχών Διοίκησης Νοσοκομείων
 8. Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Ε. Ανωτέρα Σχολή Γραφικών Τεχνών
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Εκτυπώσεων και Φωτομηχανικής
Οι κεκτημένοι πτυχίου Σχολής ΚΑΤΕ είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές στο τρίτο εξάμηνο ΑΕΙ αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας. Στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο το πτυχίο ΚΑΤΕ εθεωρείτο ισοδύναμο με το πρώτο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα. Η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ισοτίμησης του πτυχίου ΚΑΤΕ με το Bachelor Degree Αμερικανικού Πανεπιστημίου, έγινε με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας CALPOLY, προς το οποίο κατευθύνθηκαν απόφοιτοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί, οι οποίοι στη συνέχεια συμμετείχαν για μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες περάτωσαν επιτυχώς.  

^ Αρχή Σελίδας