Φωτογραφικό Υλικό μετά το 1983

 Η διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας από την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού νόμου (1983) μέχρι τη διενέργεια των πρώτων εκλογών,
εξ αριστερών Γ.Ηλιόπουλος (ΣΤΤ&Δ), Μ.Μπαϊμπάς (ΣΤΕφ), Γ.Κελαϊδής (ΣΕΥΠ), Κ.Τσόχας (Πρόεδρος), Α.Ευθυμιάτου-Πουλάκου (ΣΔΟ),
Η.Κροντήρης (Αντιπρόεδρος), Εμμ.Βηθυνός (ΣΓΤ&ΚΣ) (Φωτογραφία γραφείο Δημοσίων σχέσεων ΤΕΙ).Συνέλευση στο αμφιθέατρο τελετών του ΤΕΙ Αθήνας το έτος 1984, στην πρώτη σειρά ο Υπουργός Παιδείας
Απ. Κακλαμάνης και ο Υφυπουργός Παιδείας Πέτρος Μόραλης, με τους Νομάρχεσ Αττικής και Δυτικής Αττικής,
στις επόμενες σειρές εκπαιδευτικοί του Ιδρύματος και σπουδαστές (Φωτογραφία γραφείο Δημοσίων σχέσεων ΤΕΙ).Άλλη συνέλευση στο αμφιθέατρο τελετών του ΤΕΙ Αθήνας το έτος 1984, στην πρώτη σειρά δίπλα στον Υπουργό Παιδείας,
κ. Απ. Κακλαμάνη ο τότε πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Κων/νος Τσόχας.Η διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας κατά την περίοδο 1988-89, εξ αριστερών Δ.Νίνος (ΣΤΕφ), Θ.Μπούρας (Αντιπρόεδρος), Ι.Φεργάδης (ΣΔΟ),
Π.Ντόβας (Πρόεδρος), Φ.Ζωίδης (Αντιπρόεδρος), Γ.Κατσούρας (ΣΤΤ&Δ), Α.Στάρα (ΣΓΤ&ΚΣ), Χ.Τσιλτικλής (ΣΕΥΠ) (Φωτογραφία Γ.Κατσούρα).

<< Φωτογραφικό Υλικό ^ Αρχή Σελίδας