27-28/05/2016 Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα, Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών
Η Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας  διοργανώνει στις 27-28 Μαΐου 2016 στο αμφιθέατρο του 9.84, στην Τεχνόπολι-Γκάζι το Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα» σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο «Χώρος, Αισθητική και Αειφορία» του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής.

Το Συνέδριο αυτό στοχεύει να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός πλαισίου διεπιστημονικής συζήτησης ανάμεσα σε τεχνολόγους ερευνητές και διαμορφωτές της νέας Ψηφιακής Πραγματικότητας και σε καλλιτέχνες/αρχιτέκτονες, φιλοσόφους  και θεωρητικούς της τέχνης,   με την ενεργό συμμετοχή φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο: https://aestheticsdigitalreality.wordpress.com/


<< Συνέδρια & Ημερίδες ^ Αρχή Σελίδας