Έκθεση πεπραγμένων για το συμπόσιο συνεργασίας ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας


Έκθεση πεπραγμένων


Από δεξιά: Η Αυτού Εξοχότητα ο Πρέσβυς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Zou Xiaoli προσέρχεται στο ΤΕΙ Αθήνας
συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητή Μιχάλη Μπρατάκο και τον Σύμβουλο Εξωτερικών Συνεργασιών
του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη.


<< Συνέδρια & Ημερίδες ^ Αρχή Σελίδας