Πρωτόκολλα Συνεργασίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας - ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας με διάφορους φορείς
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο Συνεργασίας


Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας
^ Αρχή Σελίδας