Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και του ΤΕΙ Αθήνας


ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
μεταξύ του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(ΟΚΑΝΑ)Στα γραφεία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 η πρώτη πανηγυρική συνάντηση εργασίας εκπροσώπων του ΤΕΙ Αθήνας και του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητή  Μιχαήλ   Μπρατάκο και τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Ευάγγελο Καφετζόπουλο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΤΕΙ Αθήνας οι Αναπληρωτές Προέδρου Καθηγητές Π. Καλδής και Π. Λύτρας, ο Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σ. Σούλης και οι Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ. Αμίτσης και Γ. Πιερράκος και εκ μέρους του ΟΚΑΝΑ ο Γενικός Διευθυντής Δρ. Α. Γκανάς και οι κ. Κ. Κοκκώλης, κα. Ε. Σταθακοπούλου, κα Λ. Πλαγιαννάκου και κα Κ. Μίχα.Ο   ΟΚΑΝΑ   είναι   αυτοδιοικούμενο νομικό   πρόσωπο   ιδιωτικού   δικαίου   υπό   την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας που ασκεί αρμοδιότητες σχεδιασμού, προώθησης και εφαρμογήςτης εθνικής πολιτικής και προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης των ναρκωτικών και τη θεραπεία, την επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων.
Συνεργάζεται με φορείς της χώρας (συναρμόδια υπουργεία, θεραπευτικά προγράμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστημιακά   ιδρύματα   κ.ά.) και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκό   Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας  EMCDDA, Ομάδα Pompidou του Συμβουλίου της Ευρώπης, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κ.ά.).

Το   Μνημόνιο αφορά   στην   ανάπτυξη   της   συνεργασίας   των   δύο   φορέων   για   την προώθηση  δράσεων  ερευνητικού,  μελετητικού  και  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για την προώθηση της εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων και την καταστολή του  προβλήματος   των   ναρκωτικών,   με   έμφαση   στους   τομείς   της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, της δημόσιας διοίκησης, της καλής νομοθέτησης  και της κωδικοποίησης   της νομοθεσίας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η υλοποίηση του Μνημονίου θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας μεταξύ του μεγαλύτερου Ελληνικού ΑΕΙ της τεχνολογικής εκπαίδευσης και του πλέον αντιπροσωπευτικού φορέα προώθησης της εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία καιτην αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων στην Ελλάδα,   εξασφαλίζοντας κρίσιμες συνέργειες και δικτυώσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
Παράλληλα,  θα  προωθηθούν κοινές δράσεις  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας για τις συνέπειες από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ώστε να καταστεί αυτό πρότυπο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο συγκεκριμένο πεδίο.

Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας^ Αρχή Σελίδας