Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης και του ΤΕΙ Αθήνας

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
μεταξύ του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
και την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης
^ Αρχή Σελίδας