3/6/2018 Ημερίδα "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΘ"

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν την ημερίδα: «Σύγχρονες τάσεις για τη Φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ» με στόχο την ανάδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της Φυσικοθεραπείας στη ΜΕΘ ως συνέπεια της συνεργασίας με την διεπιστημονική ομάδα της ΜΕΘ.

<< Συνέδρια & Ημερίδες ^ Αρχή Σελίδας