17 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 30-08-2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 17η Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 30-08-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη 1

Link:

 


<< Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας