Πρόγραμμα Ορκωμοσίας
Τελετή Ορκωμοσίας
Adobe Acrobat Document Oδηγίες προς τους Αποφοίτους
Adobe Acrobat Document Πρωτόκολλο Καθομολόγησης (Όρκος)
 

1. Θα πραγματοποιούνται δυο ορκωμοσίες το χρόνο. Μία τον Ιούνιο και μία τον Δεκέμβριο (μεταξύ 1ης και 15ης) με έως και τέσσερις ορκωμοσίες ανά μέρα:
8:00-9:30, 9:30-11:00, 11:00-12:30, και 12:30-14:00
• Τα τμήματα , όταν οι φοιτητές είναι πάνω από 50, θα έχουν στη διάθεσή τους 2 βάρδιες από 1 ώρα για κάθε ορκωμοσία. Οι απαιτούμενες ημέρες ανά σχολή έχουν ως εξής:

• ΣΕΥΠ 4 ημέρες
• ΣΤΕΦ 2 ημέρες
• ΣΔΟ 2 ημέρες
• ΣΓΤΚΣ 2 ημέρες
• ΣΤΕΤΡΟΔ 1 ημέρα

Το πρόγραμμα ορκωμοσίας θα ανακοινώνεται κάθε Νοέμβριο και Μάιο στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ και του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, μετά από εισήγηση των Γραμματειών των Σχολών.
Κατά την τελετή της ορκωμοσίας οι απόφοιτοι θα παραλαμβάνουν αντίγραφα πτυχίων. Οι πάπυροι θα δίνονται αργότερα, με κατάσταση στην οποία θα υπογράφουν ότι τους παρέλαβαν.
Η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει τα ονόματα των πτυχιούχων είκοσι(20)μέρες μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας τους υποχρέωσης.
Κάθε απόφοιτος δηλώνει στη Γραμματεία πόσα άτομα θα έλθουν στην ορκωμοσία και παίρνει προσκλήσεις και γραπτές οδηγίες . Επισυνάπτεται το κείμενο οδηγιών προς τους τελειοφοίτους.
Η Γραμματεία κάθε Τμήματος διανέμει προσκλήσεις ανάλογα με τον αριθμό των αποφοίτων .
Ο/Η πρωτεύσας /σα παραλαμβάνουν από την γραμματεία το έντυπο με τον όρκο ,έτσι όπως πρέπει να εκφωνείται.

 

 


2.Ταξιθέτηση-Ομιλίες-Φωτογράφηση-κ.λ.π

Απόφοιτοι και προσκεκλημένοι εισέρχονται στο Αμφιθέατρο 15 λεπτά πριν την έναρξη της τελετής και αφού έχουν απενεργοποιήσει τα κινητά τους.
Οι απόφοιτοι προσέρχονται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου με την επίδειξη της καθομολόγησης και οι προσκεκλημένοι με την πρόσκλησή τους.
Η δεξιά πρώτη σειρά καθισμάτων μένει κενή για τους επίσημους προσκεκλημένους , το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του τμήματος. Από τη δεύτερη σειρά κάθονται οι απόφοιτοι και όλοι οι άλλοι στις πίσω σειρές, δεξιά και αριστερά.
Την ταξιθέτηση επιμελείται το τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Σε κάθε ορκωμοσία παρίστανται , ο Διευθυντής Σχολής,
ο Προϊστάμενος Τμήματος και τα μέλη του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Τμήματος.
Η απονομή των πτυχίων γίνεται από τον/ την Προϊστάμενο-η του Τμήματος και τον /την Γραμματέα του Τμήματος ή τους Αναπληρωτές τους.

Η φωτογράφηση θα γίνεται από διαπιστευμένο φωτογράφο για τα αρχεία του ΤΕΙ. Ο ίδιος φωτογράφος θα καλύπτει φωτογραφικά όλη την τελετή.
Επιτρέπεται η φωτογράφηση από συγγενείς ή φίλους εντός της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου μόνο από την θέση τους.
Σας επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται να εισέρχεστε στο Συνεδριακό Κέντρο με ανθοδέσμες , ποτά ή φαγητά ,επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα.^ Αρχή Σελίδας