Οικονομικό έτος 2018
Οικονομικό έτος 2017
Οικονομικό έτος 2016
Οικονομικό έτος 2015
 
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού